Second opinion

Na een negatief cassatieadvies ontstaat soms de behoefte een andere cassatieadvocaat nog eens naar de zaak te laten kijken. Veelal moet dit binnen enkele dagen omdat de cassatietermijn dreigt te verstrijken. Ons team is in staat binnen een kort tijdsbestek een second opnion uit te voeren. Wij beoordelen dan – afzonderlijk van het eerder gegeven negatieve advies – of het de moeite waard is om cassatieberoep in te stellen. Wij brengen hierbij, na een analyse van de gewraakte uitspraak, in kaart of aanknopingspunten bestaan voor een cassatieberoep. Luidt het advies positief dan zullen wij desgewenst cassatieberoep instellen.

Adviseren over procedure in appel

Het kan geen kwaad om bij aanvang van het geding (in appel) rekening te houden met een mogelijke cassatieprocedure, bijvoorbeeld omdat (naar verwachting) de wederpartij zich niet bij een verlies zal neerleggen of omdat van de zaak precedentwerking uitgaat.

Steeds vaker wordt ons cassatieteam daarom reeds in een vroeg stadium ingeschakeld om - meer of minder op de achtergrond - in (appel) procedures mee te denken of te werken. Dit kan, mocht het tot cassatie komen, net het verschil maken. De advocaat in feitelijke instanties houdt in dit geval de regie. Hij bepaalt de procestactiek. Wij hebben nadrukkelijk slechts een adviserende rol.

Opinies

Naast een dergelijke bijdrage aan procedures (in hoger beroep) geven wij ook opinies af over de vraag of het zin heeft van een uitspraak in appel te komen.