10 vragen om na te gaan of/en
in hoeverre cassatieberoep openstaat...