Cassatie-check

Na een onverkwikkelijke uitspraak ontstaat dikwijls behoefte aan een kort en snel antwoord op de vraag of een cassatieberoep enige kans van slagen zou kunnen hebben. Ons cassatieteam voorziet in die behoefte. Wij kunnen op basis van een korte, eerste inschatting beoordelen of er aanknopingspunten voor een cassatieberoep aanwezig zijn dan wel of een gang naar de Hoge Raad simpelweg geen zin heeft. Wij rekenen voor een dergelijke Cassatie-check een gering, in onderling overleg te bepalen, tarief. Dit is de meest laagdrempelige manier van adviseren.

CASSATIEBEROEP TOETS