Evaluatie

Organisaties met een open blik en bereidheid tot leren komen verder. Wij zouden het dan ook op prijs stellen indien u na afronding van een cassatieprocedure wilt laten weten hoe u de bijstand van ons kantoor in cassatie hebt ervaren. Wij verzoeken u om die reden een daartoe opgesteld formulier in te vullen, dat u na afloop van de zaak wordt toegestuurd.