Cassatie is een specialisme

Al meer dan 12,5 jaar ervaring met cassatieprocedures

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie (hoger beroep) zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep bij de Hoge Raad wordt ingeleid met een cassatieverzoekschrift of een procesinleiding. Hierin moet het middel van cassatie zijn opgenomen. Aan de hand van dit cassatiemiddel beoordeelt de Hoge Raad of in de bestreden uitspraak het recht is geschonden en ook of de uitspraak begrijpelijk en voldoende is gemotiveerd. Als de Hoge Raad het cassatieberoep honoreert en geen kans ziet de zaak zelf af te doen wordt de zaak verwezen naar een hof.

Na afloop van de (soms korte) cassatietermijn bestaat in beginsel geen mogelijkheid meer om cassatieklachten in te dienen. De zaak moet dus binnen de cassatietermijn goed worden geanalyseerd.

Eisende en verwerende partij zijn in cassatie aangewezen op een advocaat die is ingeschreven op het tableau en die mede aan (de voor de cassatieadvocatuur gestelde) kwaliteitseisen voldoet. Voor een procedure in cassatie hebben partijen, met andere woorden, een cassatiespecialist nodig.

Köster Advocaten heeft dit specialisme in huis. Zij kan haar cliënten daarom in alle stadia van de procedure adviseren en vertegenwoordigen. De cassatiepraktijk van Köster Advocaten beschikt over een ruime expertise op het vlak van het burgerlijk procesrecht en op een groot aantal terreinen van het civiele recht.

In zaken met een groot maatschappelijk belang of een louter ideële inslag (ingezet door bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling of non profit organisatie) is Köster bereid tot gratis rechtsbijstand in cassatie. Kosteloze rechtsbijstand op het hoogste niveau, bij procedures voor de Hoge Raad, is een vorm van sociaal (of beter: maatschappelijk verantwoord) ondernemen waarvan Köster een groot voorstander is. Is met uw zaak een groot maatschappelijk belang gemoeid of heeft die een zuiver ideële inslag, dan zijn wij gaarne bereid om na te gaan of wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn. Indien u uw zaak aan ons wilt voorleggen, kunt u die sturen naar denhoed@kadv.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Johan den Hoed Ines Blomsma

Johan den Hoed
Mail+31 (0)6 50 885 698
Ines Blomsma
LinkedinMail+31 (0)6 1384 3745